Seznam volných živností od A do Z

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 23. 11. 2015,  0x


Dostali jste báječný nápad či vás napadla skvělá myšlenka na projekt? Chtěli byste se osamostatnit a konečně začít podnikat? Pak vás určitě zajímá, jaké máte možnosti. Následující článek je určen všem podnikavcům, kteří by si chtěli založit živnost. Nabízíme vám návod na založení volné živnosti a jako bonus přikládáme seznam volných živností.

Co je to volná živnost, aneb kdy je naše živnost „volná“?

Pojem volná živnost je vysvětlen v živnostenském zákoně, přesně řečeno v § 25. Podle tohoto ustanovení je volnou živností živnost opravňující k výkonu činnosti, k níž není vyžadováno prokazování odborné či jiné způsobilosti. Tímto ustanovením jsou upraveny i podmínky pro získání živnosti a v příloze živnostenského zákona je obsažen i seznam volných živností. Právě seznam volných živností nám říká, která živnost je volná a která ne. Nebudete-li tedy jistě vědět, že je vaše živnost volná, pak se stačí jen podívat do Přílohy č. 4 živnostenského zákona.

Jaké jsou podmínky založení živnosti, aneb kdo si může založit volnou živnost?

Živnostenský zákon sice říká, že u volné živnosti nemusíte prokazovat odbornou způsobilost ani nepotřebujete koncesi. Na druhou stranu nějaké podmínky splnit musíte. O jaké podmínky jde, je pak vyjádřeno v § 6 téhož zákona:

 • Plnoletost, tedy dosažení věku 18 let (výjimky uvedeny v samostatném článku),
 • Způsobilost k právním úkonům,
 • Bezúhonnost.

Včetně těchto všeobecných podmínek je však třeba vyhovět i § 8 živnostenského zákona, který požaduje, aby se u živnostníka nevyskytovala žádná z překážek provozování živnosti. První z těchto překážek je zákaz podnikání pro osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Dále sem patří zákaz podnikání pro osoby v probíhajícím insolvenčním řízení či jeho dílčích okolnostech. Živnost nezískají ani osoby, jimž byl uložen trest či sankce zákazu činnosti v oblasti té volné živnosti, o jejíž provozování podnikatel žádá. V neposlední řadě jsou ze získání živnosti vyloučeni podnikatelé, jimž bylo zrušeno živnostenské oprávnění.

Jak volnou živnost ohlásit?

Výhodou volné živnosti je, že postačí její pouhé ohlášení. Nemusíte tedy prokazovat odbornost ani získávat koncesi. Můžete si tedy dojít na jakýkoli obecní živnostenský úřad, kde svoji živnost ohlásíte osobně. Případně můžete svoje ohlášení zaslat poštou či elektronicky, k tomu je však zapotřebí ověřený elektronický podpis. Taktéž svoje ohlášení můžete zaslat do datové schránky příslušného úřadu. A v neposlední řadě můžete volnou živnost ohlásit na některé z poboček Czech POINT.

Pokud však k ohlášení živnosti nevyužijete CRM (Centrální registrační místo, tedy živnostenský úřad), pak je třeba živnost ohlásit na každém jednotlivém úřadě (zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení a finanční úřad).

Pozor na lhůty

Jestliže bude ohlášení živnosti probíhat v souladu s předpisy, pak příslušné orgány zapíšou vaši živnost do živnostenského rejstříku do 5 dní od ohlášení. Jestliže však bude ohlášení postrádat některou z náležitostí, které jsou uvedeny v § 45 až 46 živnostenského zákona, pak budete do 5 dní od doručení ohlášení vyzváni k odstranění vad. Ve vyzvání bude stanovena i lhůta na odstranění chyb, nejdéle ale do 15 dní od doručení výzvy. A pokud ohlašovatel do stanovené lhůty svoje ohlášení neopraví, nahlíží se na něj, jakoby nevzniklo.

Při ohlašování na jednotlivé úřady si dejte pozor na dodržování lhůt, neboť ty se u daných úřadů mění. Například u zdravotní pojišťovny činí tato lhůta maximálně 8 dní ode dne zahájení činnosti. U sociální správy je zapotřebí svoji živnost ohlásit do osmého kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala oznamovací povinnost. Na finanční úřad pak svoji činnost musíte nahlásit do 30 dní od zahájení činnosti.

Nezapomeňte na doklady

Při ohlašování volné živnosti nezapomeňte vyplnit „Jednotný registrační formulář pro FO“. Použitím tohoto formuláře uskutečníte podání na všechny příslušné úřady (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna a úřad práce). Za ohlášení živnosti ukládá zákon povinnost uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč. Tento poplatek souvisí s ohlášením první živnosti a vytvořením živnostenského oprávnění. Za ohlášení dalších živností, pak zaplatíte 500 Kč. Jestliže žádost podáte na Czech POINT, pak si připlatíte dalších 50 Kč připočítaným k výše uvedeným částkám.

Níže přikládáme Přílohu č. 4 živnostenského zákona, která obsahuje seznam volných živností. Informace o sociálním a zdravotním pojištění u podnikatelů či o daních podnikatelů vám přineseme v následujících článcích.

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.

ŽIVNOST VOLNÁ

(K § 25 odst. 2)

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné

 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 8. Pěstitelské pálení
 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 18. Výroba hnojiv
 19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 20. Výroba a zpracování skla
 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 23. Broušení technického a šperkového kamene
 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 31. Výroba strojů a zařízení
 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 33. Stavba a výroba plavidel
 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 39. Výroba zdravotnických prostředků
 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 47. Zprostředkování obchodu a služeb
 48. Velkoobchod a maloobchod
 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 54. Ubytovací služby
 55. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 56. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 57. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 58. Pronájem a půjčování věcí movitých
 59. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 60. Projektování pozemkových úprav
 61. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 62. Projektování elektrických zařízení
 63. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 64. Testování, měření, analýzy a kontroly
 65. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 66. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 67. Fotografické služby
 68. Překladatelská a tlumočnická činnost
 69. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 70. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 71. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 72. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 73. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 74. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 75. Poskytování technických služeb
 76. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 77. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 78. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 79. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené


Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.