S. r. o. za korunu: Výhoda, nebo riziko?

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 18. 12. 2015,  0x


 Nový obchodní zákoník vešel v účinnost dne 1. 1. 2014 a s ním přišla i řada novinek a změn. Jednou z těchto změn je založení společnosti s ručením omezeným za pouhou korunu. Jak nový proces založení s.r.o. funguje?

Nový obchodní zákoník nám od 1. ledna 2014 dává možnost založit si společnost s ručením omezeným za základní kapitál zahrnující jednu jedinou korunu. Před účinností nového obchodního zákoníku představoval základní kapitál potřebný k založení společnosti částku 200 tisíc korun. V reálu měl základní kapitál fungovat jako ručení, ve skutečnosti však docházelo k tomu, že po několika týdnech společnost ručila reálným majetkem, ne základním kapitálem.

Samozřejmě, že budete k založení společnosti potřebovat spoustu dalších náležitostí – formuláře, potvrzení a samozřejmě i nějaké ty finance. Při zakládání pak máte dvě možnosti. Za prvé si necháte firmu založit. Za druhé si ji založíte sami, pak vám bude stačit méně financí, ale úřady si budete muset oběhat sami.

Dobrá myšlenka vs. zničení podstaty

Novým zákonem se ze společnosti s.r.o. stává společnost s ručením neomezeným a dochází tak k rozbití původní podstaty s.r.o. Společnost teď tedy ručí i soukromým majetkem společníků.

Podstata s.r.o. měla bránit soukromé rozpočty rodin společníků. Společnost si vyžaduje jiné finanční zázemí a nakládání s financemi, je tedy potřeba její finance formálně zcela oddělit od rodinných rozpočtů. Tuto funkci pak zastávalo ono ručení omezené.

V čem je nyní ten rozdíl?

Ručení omezené neexistuje, jestliže společnost neprokáže, že ztráta firmy vznikla za okolnosti, které nešlo zabránit. Otázkou jest, o jaké okolnosti se jedná a jak by se daly specifikovat.

Kapitál jako otevřená brána, nikoli překážka

Korunový základní kapitál však slouží živnostníkům, kteří si chtějí založit společnost. Velký základní kapitál byl jen formalitou, která ale představovala velkou překážku pro mnoho lidí, kteří touží po založení vlastní společnosti.

Kdo se v tom vyzná?

Problém nastává v tom, že zatím nikdo moc neví, jak se budou jednotlivé situace řešit. Jedná se o to, že kromě zákoníku o obchodních korporacích vešel 1. ledna v účinnost i občanský zákoník. Obchodní zákoník v pravém slova smyslu tak byl odstraněn a jeho úprava byla rozmělněna do dvou zákoníků. Otázkou je, které otázky budou patřit pod který zákoník.

 Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.