Musí být pozvánka na valnou hromadu povinně na internetu?

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 18. 12. 2015,  0x


Od nabytí účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dále jen ZOK, vstoupila v účinnosti i nová povinnost nařizující obchodním korporacím uveřejňovat informace dříve psané jen do veřejných rejstříků i na internetu, a to přímo na vlastních webových stránkách obchodních korporací. S touto povinností vznikají společnostem i další povinnosti, které jsou spjaté s jejich nejvyšším orgánem, valnou hromadou.

Kromě toho, že s ZOK jsou zavedeny nové změny, co se týče svolávání valných hromad, zavání ZOK i povinnost zveřejňování informací a pozvánek na valné hromady i na internetu. Změny se týkají hlavně všech typů akciových společností, a to bez ohledu na to, zdali vlastní webové stránky, či nikoli. Zákon udává, že od ledna 2014 mají akciové společnosti povinnost na svých internetových stránkách zveřejnit pozvánku na valnou hromadu.

Pozvánka a její náležitosti

Základním pravidlem pro zveřejňování pozvánky je správné načasování, neboť pozvánka musí být dálkově přístupná nejméně 30 dní před konáním schůze valné hromady. Zákon o obchodních korporacích stanovuje tuto povinnost jako kogentní, což znamená, že si ji společníci nemohou dispozitivně upravit či dokonce vyloučit ve svých stanovách. Nesplnění povinnosti je naopak sankcionováno, a to nemalými pokutami.

Nově vzniklou povinnost však musíme brát i z druhého pohledu na daný problém, neboť společnosti měly do nabytí účinnosti povinnost publikovat pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku a celostátním deníku. Tato původní povinnost tedy zavedením nové povinnosti zaniká. V čem spočívá výhodnost této situace? Společnostem s publikační povinností odpadnou desetitisícové platby za inzerci.

Řešení pro společnosti bez webových stránek

Pravdou je, že ani povinnost zveřejňování na internetu se nemusí stát nepříjemnou a finančně náročnou záležitostí, jakou se zdá být hlavně pro společnosti bez vlastních internetových stránek. Jednoduchým a elegantním řešením se totiž stal Registr valných hromad, www.r-vh.cz, kde se společnosti mohou zaregistrovat a splnit si tak povinnost vlastních webových stránek i zveřejňování informací.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.