Likvidace společnosti s.r.o. z pohledu účetnictví

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 2. 12. 2015,  0x


Likvidace společnosti s.r.o., která se zahajuje po zrušení společnosti a která je upravena novým občanským zákoníkem, nemá pouze právní dopad, ale je třeba se na ni dívat i z pohledu účetnictví. Pojďme se proto společně podívat, jaké základní účetní kroky jsou v průběhu likvidace prováděny.

Zahájení likvidace společnosti s.r.o.

Ke dni, který předchází dni vstupu do likvidace, statutární orgán společnosti provede inventarizaci veškerého majetku a závazků společnosti. Dále uzavře účetní knihy a sestaví mimořádnou účetní závěrku, která se bude zahrnovat účetnictví od počátku účetního období do dne před vstupem do likvidace. Tím budou zrušeny rezervy, opravné položky a časová rozlišení, pokud by neměly být zúčtovány během likvidace.

Den vstupu do likvidace společnosti s.r.o.

V den vstupu do likvidace likvidátor sestaví likvidační rozvahu (zahajovací rozvahu společnosti v likvidaci).  Likvidační rozvaha likvidátora musí navazovat na účetní závěru sestavenou statutárním orgánem předcházející den. Likvidátor otevře statutárním orgánem uzavřené účetní knihy.

Jak probíhá likvidace společnosti s.r.o.

Likvidátor v průběhu likvidace běžným způsobem účtuje ukončované výkony společnosti, výprodeje majetku společnosti v likvidaci a uhrazování závazků známých věřitelů (přednostně účtuje mzdové nároky zaměstnanců). V případě, že se likvidace protáhne, bude likvidátor sestavovat řádné účetní závěrky za účetní období až k rozvahovému dni.

Jak probíhá ukončení likvidace společnosti s.r.o.

Účetní likvidace je ukončena stejně jako právní likvidace zpracováním návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. V den zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku. V té nevykázán závazek společnosti vůči státnímu rozpočtu, a to ve výši splatné daně.

Následující den otevře likvidátor účty majetku a závazků, zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplatí podíly společníků na likvidačním zůstatku. Není-li účtováno o dodatečných výsledkových operacích, nemusí likvidátor v den podání návrhu na výmaz účetní jednotky z obchodního rejstříku sestavovat účetní závěrku.

Účetní závěrky napříč likvidací

 

Datum

Závěrka

Lhůta

Kdo sestavuje

Den předcházející dni vstupu do likvidace

Mimořádná účetní závěrka

Bez odkladu, limitující daňovými přiznáními

Statutární orgán společnosti (nesestaví-li včas, přechází povinnost na likvidátora)

Den vstupu do likvidace

Zahajovací likvidační účetní rozvaha a soupis mění

Bez odkladu, lhůta nestanovena, limitováno možnými požadavky společníků nebo věřitelů o zaslání soupisu jmění

Likvidátor

Rozvahový den

Řádná účetní závěrka

Běžný termín

Likvidátor

Den zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

Mimořádná účetní závěrka

K tomuto dni, limitováno povinností podat daňové přiznání

LikvidátorKomentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.