Které dokumenty musí společnosti dle ZOK zveřejnit na internetu?

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 18. 12. 2015,  0x


Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) zavedl obchodním korporacím pár nových povinností, a to povinnost zveřejňovací a s ní související povinnost zřídit si povinné internetové stránky. Zveřejňovací povinnost se týká zveřejnění informací obsažených ve veřejných rejstřících. Všichni si dokážeme představit, co se pod identifikačními údaji skrývá. Povinnost se však vztahuje i na zveřejňování dokumentů a otázkou je, jakých dokumentů se povinnost týká?

Podle nového zákona č. 90/2012 (ZOK) musejí společnosti zveřejňovat kromě běžných informací, jako jsou identifikační údaje z veřejných rejstříků, také množství dokumentů. Pro srovnání uvádíme povinně zveřejňované dokumenty seřazené podle typů společností.

Akciová společnost

Akciové společnosti se zveřejňovací povinnost týká nejvíce, neboť je pro ně sto procentně povinná a její nesplnění je sankcionováno nemalými pokutami. Proto je potřeba vědět, kterých dokumentů se povinnost týká.

Akciová společnost by neměla zapomenout zveřejnit účetní uzávěrku, pozvánku na valnou hromadu, znalecký posudek, výroční zprávu a zprávu o finanční asistenci, všechny dokumenty týkající se práv akcionářů a v neposlední řadě také prohlášení o příslušnosti ke koncernu.

Společnost s ručením omezeným

Společnosti s ručením omezeným se zveřejňovací povinnost natolik netýká, protože si mohou zvolit, zdali se jí budou řídit. Jestliže si společnost vezme povinnost za vlastní, musí zveřejňovat prohlášení o příslušnosti ke koncernu, znalecký posudek a dokumenty o přeměnách korporací.

Družstvo

Družstvo je na tom, co se povinnosti týče, stejně jako s.r.o. Stanoví-li si zveřejňovací povinnost ve stanovách, musí na svých stránkách zveřejnit pozvánku na členskou schůzi, informační desku a dokumenty při přeměně.

Kde dokumenty zveřejnit, když nemáte webové stránky?

Pro množství společností není jednoduché zařizovat si vlastní webové stránky, jak ale tuto situaci řešit a nevysloužit si pokutu? Ideální řešení přináší server www.r-vh.cz neboli Registr valných hromad, který umožňuje zřídit si webové stránky společnosti na úrovni třetí domény.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.