Co je to frančíza, aneb jaké výhody a rizika se s ní pojí?

Nápady na podnikání

Přidal marketa, dne 21. 12. 2015,  0x


K podnikání člověk většinou potřebuje vlastní um nebo dobrý podnikatelský nápad. Jenže co když člověk není ani kadeřnicí, ani právníkem, a nemá žádnou skvělou myšlenku na nový podnik? V takovém případě může využít podnikání s frančízou.

Co je to frančíza?

Jedná se o snadnou alternativu běžného podnikání. V podstatě jde o určitý typ odbytového systému, díky němuž můžete podnikat a uvádět na trh služby, zboží či technologie. K franchizingu jsou zapotřebí nejméně dva nezávislí podnikatelé. Prvním z nich je tzv. franchisor, který plní funkci poskytovatele. Druhým je tzv. franchisant, který je naopak příjemce, přičemž právě příjemců může být více. Každý příjemce je povinen na základě smlouvy provozovat obchodní činnost jménem franchisora a na základě či v souladu s jeho pravidly a koncepcí. Příjemci za provozování frančízy náleží úplata.

Co je předmětem frančízy?

Jednou z nesporných výhod frančízy je její celkový koncept či myšlenka. Jedná se totiž v podstatě o podnikání na klíč, kdy podnikáte v oblasti a byznyse, který už se jedné firmě podařil úspěšně vybudovat a vést. Vy tak nemusíte nic vymýšlet, ale stačí vám v podstatě na základě smlouvy a za malou finanční odměnu tuto činnost „kopírovat“. Předmětem frančízy totiž není pouze podnikatelský nápad, ale také obchodní a technické náležitosti, know-how či ochranná známka. Frančízou pak může být v podstatě jakýkoli byznys. V dnešní době to jsou nejčastěji podniky v oblasti gastronomie (fast foody, bistra, kavárny, atd.), obchodu a služeb (například benzínky, oblast telekomunikací, apod.).

S jakými frančízami se můžeme setkat?

Existuje několik typů franchisingu čili frančíz. Před samotným zahájením činnosti můžete vybírat z pěti oblastí. První je franchising výrobní (na základě licence budete vyrábět a prodávat vlastní produkty), druhým je franchising distribuční (distribuce zboží) a třetí je franchising služeb. Dále dělíme frančízy podle rozsahu, a to na mini-franchising (formou frančízy je provozována jen část podniu) a master-franchising (přesahuje území státu).

Jaké výhody frančíza přináší?

Výše jsme uvedli, že nespornou výhodou frančízy je možnost rozjet podnik, ve kterém už jiní uspěli, a nabízet zavedenou značku, která už je v povědomí zákazníků. To se pojí s nižším rizikem neúspěchu a se zjednodušením procesu vstupu na trhu. Význam těchto předností bychom našli hlavně u menšího či středního podnikání.

Další výhodou je zjednodušené a zvýhodněné jednání s dodavateli. S ohledem na to, že za sebou máte velkou firmu se silným zázemím na trhu, bude vaše vyjednávací pozice daleko výhodnější, než kdybyste řešili svůj vlastní byznys. To znamená, že budete moci nakupovat za nižší ceny a přitom získáte lepší podmínky. Díky zázemí franchisingové skupiny si vybudujete výhodnější postavení na trhu a budete moci konkurovat jiným větším firmám, přestože váš podnik se bude řadit k menším či středním firmám.

Jaké jsou nevýhody a rizika frančízy?

Frančíza s sebou však nese i jisté nevýhody. Jednou z největších nevýhod je široké omezení franchisanta, neboť smlouva přesně vymezuje jeho povinnosti a jemu tak nezbývá příliš dispozitivních práv a volnosti na nakládání s frančízou. S tím se pojí další nevýhoda, která je spatřována v úzkém propojení franchisora a franchisanta, jež je na poskytovateli závislý a jeho úspěch či neúspěch se odvíjí od něj.

Obecně by se dalo říci, že je zapotřebí být ostražití hlavně při čtení licenční smlouvy a vyjednávání. Dbejte na to, aby vaše práva nebyla oproti právům franchisora příliš úzce vymezena. To znamená, že práva a povinnosti by měli být vyvážené.

 Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.