Nejnovější Populární Top dnes Top týdne Top měsíce Top roku Top celkem

Jako drobní živnostníci či majitelé malé firmy si nejspíše nemůžete dovolit zaměstnávat vlastního účetního. A pokud zrovna nemáte ekonomické vzdělání a nevyznáte se v daňových zákonech, pak pro vás účetnictví může být pěkně složitým oříškem. Naštěstí máte možnost problém snadno vyřešit. Stačí využít služeb společnosti Triarios.

Pomůže firmám i živnostníkům

Triarios je společností, která poskytuje daňové poradenství na Praze 5, a to všem podnikatelským subjektům, které o to projeví zájem. Kromě

... Zobrazit více

Pokud se pouštíte do podnikání a máte obavy z toho, že by vás konkurence mohla nějakým způsobem v budoucnu kopírovat a zneužívat vašich produktů, služeb či třeba firemního loga a sloganů, je nejjednodušším a nejlevnějším způsobem nechat si registrovat ochrannou známku.

Účinné řešení spočívá v registraci ochranné známky

Ochranná známka je nástrojem, který vám přinese jednoznačný užitek. Přitom jde o velmi levnou záležitost, která nemusí být ani nijak administrativně náročná. Jde v principu o to

... Zobrazit více

Jak získat frančízu?

Vložil: Markéta dne prosinec 21, 2015

1

0

1432

V předchozím článku jsme se bavili o tom, proč podnikat s frančízou, jaké výhody a naopak jaké nevýhody se s ní pojí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak frančízu získat a jak s ní začít podnikat. Pokud vás zajímá, jak podnikat bez vlastního nápadu v byznyse, s nímž mnozí uspěli, a pod značkou, která je na trhu známá, pak si přečtěte následující článek.

Kolik frančíza stojí?

První důležitá informace, na jejímž základě si mnozí podnikání s frančízou rozmyslí, se týká ceny čili finančních ná

... Zobrazit více

K podnikání člověk většinou potřebuje vlastní um nebo dobrý podnikatelský nápad. Jenže co když člověk není ani kadeřnicí, ani právníkem, a nemá žádnou skvělou myšlenku na nový podnik? V takovém případě může využít podnikání s frančízou.

Co je to frančíza?

Jedná se o snadnou alternativu běžného podnikání. V podstatě jde o určitý typ odbytového systému, díky němuž můžete podnikat a uvádět na trh služby, zboží či technologie. K franchizingu jsou zapotřebí nejméně dva nezávislí podnikatelé. Prvním

... Zobrazit více

Nemovitost v Praze jako výhodná investice

Vložil: Markéta dne prosinec 21, 2015

1

0

1131

Nemovitosti v současnosti nejsou kupovány jenom za účelem vlastního bydlení. Druhým oblíbeným a stále častějším důvodem koupě nemovitosti je investování. V dnešní době je nemovitost vnímána jako stabilnější uložení a zhodnocení peněž než investování na burze či do cenných papírů. Na tom, že je nemovitost vhodnou investicí, která vám může přinést zajímavý výnos, se shodnou jak developeři, tak finanční poradci, zkušení investoři či realitní makléři. Pokud se však chcete stát úspěšným investorem a

... Zobrazit více

Jak být tím nejlepším teamleaderem?

Vložil: Markéta dne prosinec 18, 2015

1

0

1119

Od malička se učíme pravidlům. Učíme se, jak se máme chovat u jídla, jak se máme chovat venku, ve škole, jak se máme chovat k starším lidem. Pravidla jsou základem všech normativních systémů, které naplňují naše všední dny. S léty si však uvědomíme, že pravidla si ve svém životě musíme stanovovat i my samotní. Pokud chceme být úspěšní, pokud chceme vycházet s lidmi i sami se sebou, musíme si vytvořit vlastní přikázání a motivační hesla, která nám pomohou být dobrým člověkem pro ostatní a hlavně

... Zobrazit více

Jak vybrat vhodného zaměstnance?

Vložil: Markéta dne prosinec 18, 2015

1

0

1151

Hledáte nového zaměstnance a rozhodujete na základě personalistiky nebo podle svého nejlepšího úsudku? Věříte v to, že když přijmete někoho ambiciózního, uděláte pro svoji firmu to nejlepší? Dříve se to tak bralo. Dnes však můžeme nahlédnout pod pokličku a zjistit si o svém budoucím zaměstnanci co nejvíce. Musíte si však dát pozor na porušování jeho soukromí. Ale od toho jsou tu sociální média!

Dříve se zaměstnanci přijímali podle nejlepšího úsudku zaměstnavatele a personalisty, jinak také řeče

... Zobrazit více

Jaký význam má blízká osoba v podnikání?

Vložil: Markéta dne prosinec 18, 2015

1

0

1353

Osoba blízká – každý asi ví, co toto sousloví vyjadřuje. Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, pojem „osoba blízká“ upravuje i legislativně. Osoba blízká se nyní pohybuje napříč právním řádem, přes správní právo, trestní právo, insolvenční právo a mnohá další odvětví. Pro nás je důležitá oblast obchodního práva, která s novým zákonem o obchodních korporacích také přináší úpravu „osoby blízké“. Jaké následky to přináší podnikatelům?

Osoba blízká dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku je

... Zobrazit více

Od nabytí účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dále jen ZOK, vstoupila v účinnosti i nová povinnost nařizující obchodním korporacím uveřejňovat informace dříve psané jen do veřejných rejstříků i na internetu, a to přímo na vlastních webových stránkách obchodních korporací. S touto povinností vznikají společnostem i další povinnosti, které jsou spjaté s jejich nejvyšším orgánem, valnou hromadou.

Kromě toho, že s ZOK jsou zavedeny nové změny, co se týče svolávání valný

... Zobrazit více

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) zavedl obchodním korporacím pár nových povinností, a to povinnost zveřejňovací a s ní související povinnost zřídit si povinné internetové stránky. Zveřejňovací povinnost se týká zveřejnění informací obsažených ve veřejných rejstřících. Všichni si dokážeme představit, co se pod identifikačními údaji skrývá. Povinnost se však vztahuje i na zveřejňování dokumentů a otázkou je, jakých dokumentů se povinnost týká?

Podle nového zákona č. 90/2012 (ZO

... Zobrazit více

S. r. o. za korunu: Výhoda, nebo riziko?

Vložil: Markéta dne prosinec 18, 2015

1

0

1089

 Nový obchodní zákoník vešel v účinnost dne 1. 1. 2014 a s ním přišla i řada novinek a změn. Jednou z těchto změn je založení společnosti s ručením omezeným za pouhou korunu. Jak nový proces založení s.r.o. funguje?

Nový obchodní zákoník nám od 1. ledna 2014 dává možnost založit si společnost s ručením omezeným za základní kapitál zahrnující jednu jedinou korunu. Před účinností nového obchodního zákoníku představoval základní kapitál potřebný k založení společnosti částku 200 tisíc korun. V reá

... Zobrazit více

Před tím než právnická osoba zcela zanikne dnem výmazu z veřejného rejstříku, musí si projít fází zrušení a následnou fází likvidace. Nejrozsáhlejší fázi celého procesu, při němž se zrušuje a zaniká právnické osoba je bezesporu fáze likvidace, jejíž stěžejní úprava je od roku 2014 zakotvena v novém občanském zákoníku v §187 až §209. V následujícím článku si společně projdeme jednotlivé právní fáze likvidace společnosti s r o.

Kdy není likvidace společnosti s r o potřeba?

Paragraf 169 nového ob

... Zobrazit více

Likvidace společnosti s.r.o., která se zahajuje po zrušení společnosti a která je upravena novým občanským zákoníkem, nemá pouze právní dopad, ale je třeba se na ni dívat i z pohledu účetnictví. Pojďme se proto společně podívat, jaké základní účetní kroky jsou v průběhu likvidace prováděny.

Zahájení likvidace společnosti s.r.o.

Ke dni, který předchází dni vstupu do likvidace, statutární orgán společnosti provede inventarizaci veškerého majetku a závazků společnosti. Dále uzavře účetní knihy a

... Zobrazit více

Založení společnosti s ručením omezeným je v současnosti stále častějším a oblíbenějším způsobem, jak začít vlastní byznys. Jedním z hlavních důvodů toho je snížení povinného kapitálu z dvou set tisíc na 1 korunu. Dalším důvodem je charakter společnosti s ručením omezeným. Jednoduše řečeno, v Českých podmínkách nenajdete lepší formu společnosti pro rozjezd svého podnikání. Avšak založení společnosti s. r. o. není jen o vkladu, ale také o vyřízení veškerých náležitostí, o nichž vás budeme informo

... Zobrazit více

Živnost není pouze o jejím založení a následném provozování. Čas od času se může komukoli z nás stát, že musí svoji živnost přerušit (pozastavit). Po čase a odpadnutí překážek se pak můžeme naopak rozhodnout pozastavenou živnost obnovit. Jenže kdo se v tom má vyznat? Jak se živnost pozastavuje a obnovuje? Pokud i vy tápete, pak si přečtěte následující článek, ve kterém se podíváme jak na přerušení (pozastavení) živnosti a následné obnovení pozastavené živnosti.

Jak na pozastavení živnosti

Potř

... Zobrazit více